Xornada Plans de mobilidade e Accidentes de tráfico Laborais

A Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao, en colaboración coa Xefatura Provincial de Tráfico e con Mutua Universal, reuniu o pasado mes de marzo nun foro de análise a autoridades da DGT, a expertos en Prevención de Riscos Laborais, a empresarios e a responsables de recursos humanos e de prevención no sector empresarial, co obxectivo de concienciar sobre a importancia de poñer en práctica medidas para diminuír os dous tipos de accidentes de tráfico laborais:

Accidentes in itinere, que son os que se producen no desprazamento dende o domicilio do traballador ata o posto de traballo.

Accidentes en misión, que son os que se sofren no transcurso da xornada laboral, por exemplo en tarefas de representación comercial ou de transporte de mercadorías.

Na presentación da xornada, o secretario da Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao, José Manuel González Tizón, asegurou que os accidentes de tráfico laborais constitúen unha das grandes preocupacións para o colectivo empresarial, e de forma particular para os empresarios do Polígono, pola elevada densidade de tráfico na zona e polas características dos diferentes viais de acceso dende a cidade de Ourense e dende outras localidades do ámbito.

José Manuel formulou a necesidade de “concienciar a todos os empresarios sobre a transcendencia de introducir e aplicar boas prácticas en materia de Prevención de Riscos Laborais, poñendo todos os medios para reducir os sinistros e creando á vez un ambiente propicio para a implantación de sistemas produtivos seguros”.

Pola súa banda, o director provincial de Tráfico iniciou a súa exposición constatando que tanto os accidentes in itinere como en misión “non” descenderon nos últimos anos ao mesmo ritmo que o resto da sinestralidade de tráfico, sendo a distracción a súa causa principal e, polo tanto, máis difícil de atallar que outras causas máis concretas que provocan accidentes”.

Con todo, para lograr melloras e intentar rebaixar a sinestralidade,David Llorente considera imprescindible ”incorporar ás empresas á nova cultura de seguridade vial que se instalou no noso país nos últimos anos. Para iso, á parte doutras iniciativas, os centros de traballo poden realizar plans de mobilidade con medidas concretas encamiñadas a mellorar a seguridade vial dos seus traballadores, o que ademais pode levar consigo mesmo unha bonificación nas cotizacións á Seguridade Social”, puntualizou.

En opinión do director provincial de Tráfico, a execución dun plan de mobilidade eficaz sempre achega beneficios para as empresas: Pódelles axudar a mellorar as súas contas, ao haber menos días de baixa por accidentes dos seus traballadores, ademais de lograr seguros de frota ou de vehículos máis económicos e tamén bonificacións fiscais. Investir en seguridade vial laboral non é un gasto, é un investimento” concluíu.

Os asistentes á xornada tiveron oportunidade de coñecer as formas de acceder e tramitar o Bonus Prevención, co que as empresas que acrediten unha baixa sinestralidade laboral poden obter descontos nas cotizacións á Seguridade Social. Da divulgación deste contido práctico do programa se encargaron dous representantes de Mutua Universal, María del Mar Arias Matilla, técnica en xestión da área de sinistralidade, e Pablo Espinosa, integrante da área xurídica.

NOVA EXPOSICIÓN EN PREVISEL

A mañá do martes, 10 de febreiro, inaugurábase o 10º Salón de Seguridade e Prevención de Riscos Laborais, PREVISEL.

Como todos os anos, o gabinete de prevención da Asociación de Empresarios expoñía os proxectos realizados en materia preventiva.

Previsel é un escaparate especializado, onde se presentan produtos e servizos relacionados coa seguridade e saúde laboral. En Expourense, danse cita os expertos do sector co obxectivo de xuntar os seus coñecementos e esforzos en materia de prevención. Unha grande oportunidade para os profesionais do sector pero tamén para empresarios, traballadores, futuros traballadores… co fin de intercambiar experiencias e actualizarse en torno aos últimos avances.

 

INAUGURACIÓN PLATAFORMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

A Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao das Viñas deu hoxe un novo paso como referente ourensano da prevención de riscos laborais, coa posta en servizo da primeira plataforma de simulacros de extinción de incendios existente na provincia. Esta infraestructura é ademais pionera en estar adaptada específicamente para prácticas de sinistros en empresas e en recintos industriais.

A plataforma de simulacros é froito da colaboración entre a Asociación de Empresarios, a Deputación e o Concello de San Cibrao das Viñas. Esta última entidade asumiu a cesión dos terreos municipais que albergan a infraestructura, na estrada da Carballeira, e costeou as obras de adaptación e adecuación das parcelas.

O acto inaugural contou coa participación do presidente da Deputación Provincial de Ourense, Manuel Baltar, e do alcalde de San Cibrao das Viñas, Manuel Pedro Fernández Moreiras.

Na súa intervención, o presidente da Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao, Elías Mera, destacou que a plataforma de simulacros, única en Galicia, dota ao maior asentamiento empresarial de Ourense da primeira infraestructura “adaptada para a realización de prácticas de extinción de incendios nas industrias e en centros de traballo de características especiais, polo tipo de materiais e de produtos que fabrican ou almacenan”.

Engadiu que os terreos de cesión municipal contan dende hoxe con “un excelente banco de probas para actualizar coñecementos, para impulsar a formación e para ensaiar as mellores técnicas de prevención e extinción de incendios”.

 

SALÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS: PREVISEL 2014

A Asociación de Empresarios participaba no mes de abril, no Salón adicado á prevención de riscos laborais: PREVISEL.

Este ano, a asociación contou cun stard informativo das actividades realizadas polo Gabinete de Prevención de Riscos Laborais, entre o que se inclúe o Espazo Seguro, recentemente inaugurado e o Servizo de Primeira Intervención.

A feira prolongouse durante os días 9 e 10 de abril, onde os bombeiros do polígono San Cibrao realizaron unha demostración dunha excarlación de feridos nun accidente de tráfico para todos os asistentes.

 

INAUGURACIÓN DO ESPAZO SEGURO

O Director Xeral de Traballo e Economía Social, Odilo Martiñá, inaugurou o proxecto “Espazo Seguro”, o pasado luns, 31 de abril, nas instalacións da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao.

Durante o acto, personalidades do mundo empresarial, político e preventivo, puideron coñecer de primeira mán o “Espazo Seguro”, como “unha aula permanente de medios de protección colectiva e individual, materiais de seguridade e recursos didácticos, coa finalidade clara de mellorar o seu coñecemento entre os empresarios e os traballadores, así como de dotar as empresas dun espazo práctico para a formación do seu persoal”.

Momentos nos que o responsable da comisión de prevención de riscos laborais da Asociación, José Manuel González Tizón, explicaba ante os presentes os escenarios recreados no Espazo Seguro.